Tổ chức sự kiện Bùi Dũng Music
Hotline:

LỄ KHỞI CÔNG PICITY – DO CTY BÙI DŨNG THỰC HIỆN BUỔI LỄ KHỞI CÔNG NÀY .

Lễ khởi công Picity High Park tại Quận 12, do Cty Bùi Dũng thực hiện chương trình này.

Bài viết liên quan