Bùi Dũng với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện được sự tin tưởng của Facebook tại Việt Nam giao cho trách nhiệm phối hợp với Lifestyle tổ chức sự kiện đêm hội Facebooker diễn ra tại Grand Palace, đêm hội Facebooker là đêm hội nhằm tạo sân chơi lý thú […]

Xem