Địa điểm tổ chức sự kiện là nới diễn ra các hoạt động như: tiệc tất niên, lễ cưới, hội nghị khách hàng, lễ kỷ niệm thành lập,… Địa điểm này có ý nghĩa rất lớn đến thành công của sự kiện. Có nhiều yếu tố quyết định để chọn trung tâm tổ chức sự […]

Xem tiếp